Strategisk design

Design er et strategisk kommunikasjonsvirkemiddel. Bruk av design skal derfor bygge på klare målsettinger om hva designgrepet skal bidra til, som en del av kommunikasjonsstrategien.


Med et klart bilde av hvilken jobb designet skal gjøre - og for hvem - kan arbeidet med å utvikle grunnlaget som designet skal bygge på, starte. Spørsmål som disse gir sentrale føringer for de valgene våre designere tar både når det gjelder farger, former, fonter og bildebruk:
  • hva skal designet kommunisere om avsenderen?
  • hvilke assosiasjoner og følelser skal vi trigge hos mottakeren?
  • hvordan kan designet bidra til at vi blir gjenkjent og husket?
Prinsippet om bruk av design som et strategisk virkemiddel, gjelder i alle sammenhenger hvor design tas i bruk, enten det gjelder utvikling av en helt ny visuell identitet for en virksomhet, eller redesign av eksisterende logo, utvikling av et nytt nettsted, utvikling av én eller flere bærende illustrasjoner, informasjonsgrafikk, eller oppsett av brosjyrer og annonser.
Design er meningsbærende og kommuniserer på lik linje med tekst og ord. Strategisk design handler om å bygge «riktig mening» inn i de designgrepene vi tar på vegne av kundene våre.
I TIBE har vi designere med bred erfaring og fingerspitzgefühl, som tar håndverket sitt på alvor - uansett om designjobben er liten eller stor.
∧ Tilbake til toppen