Reklame i alle kanaler

I TIBE jobber vi med å utvikle kommunikasjonsløsninger og -tiltak for kunder i ulike bransjer, lokalt og nasjonalt. Det kan være enkelttiltak, sammensatte kampanjer med en kompleks kanalmiks, eller løpende bistand over tid der vi tar i bruk både egne kanaler, fortjente kanaler og kjøpt reklame.

Vi har ansatte med høy kompetanse og bred erfaring innen kommunikasjon, konseptutvikling, kanalvalg, annonseproduksjon og teknologi, og leverer kreative løsninger tilpasset alle kanaler.

Kreativ kommunikasjonsplattform

Enten det er snakk om enkelttiltak, en større kampanje, eller ulike løpende kampanjer og tiltak over lengre tid, anbefaler vi kundene våre at det settes av tid og ressurser til å utvikle en kreativ kommunikasjonsplattform som skal ligge til grunn for all kreativ idéutvikling og produksjon. På denne måten unngår vi kortsiktige og forhastede «stunts», slik at vi heller jobber langsiktig og målrettet med utgangspunkt i en plattform som definerer hva idéarbeidet skal bygge på. Samtidig skal en kreativ kommunikasjonsplattform selvfølgelig ha rom for endringer, og ikke minst gi oss mulighet til å utnytte momenter og nye kanaler i takt med utviklingen rundt oss.

Utvikling av kommunikasjonsidéer

Vi tror på gode idéer! En god idé har den egenskapen at den skaper oppmerksomhet, engasjement og setter i gang samtaler - akkurat det som skal til for at folk vil gidde å høre på det vi har å si. Derfor kan vi si at gode idéer skaper effekt - eller gjerne; at gode idéer er lønnsomme. Hvis idéen i tillegg bygger på en solid kommunikasjonsplattform, som er med på å gi ulike idéer retning over tid og som sørger for at de er av en slik karakter at de løfter frem både budskap og avsender, ja - da er vi inne på noe!

Webannonse, reklamefilm eller en 360-graders kampanje?

I TIBE skaper vi både annonser, trykksaker, film, radioreklame, nettsider, bilder og tekst - og komplette kampanjer som kombinerer flere av disse. Vi har ansatte med spisskompetanse innen for eksempel webdesign, sosiale medier og innholdsmarkedsføring - og folk med solid erfaring fra produksjon av reklamefilm og multimediale kampanjer for nasjonale kunder.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om reklame i alle kanaler.
∧ Tilbake til toppen