Mediehåndtering

Enten det gjelder nylanseringer, omdømmebygging, identitetsbygging, krisehåndtering osb, er mediehåndtering viktig. I takt med at mediebildet, herunder journalisters og redaksjoners arbeidsmetodikk og nyhetsvurdering har endret seg, er mediehåndtering blitt enda mer sentralt.

Mediestrategier

Vi utformer mediestrategier med utgangspunkt i de oppgaver og utfordringer oppdragsgiver står overfor. En økende informasjonsflom og et endret mediebilde, er også bakteppe i bygging av en mediestrategi der budskapsutforming, kanalvalg og timing inngår.

Medietrening

Media kan være både nærgående, avslørende og fraværende. Vi tilbyr trening i å håndtere media - med praktisk øving i intervjusituasjoner foran kamera, der målet er å kommunisere budskapet på en så tydelig måte som mulig.

Medieovervåking og -analyse

Gjennom overvåking av nyhetsbildet - både redaksjonelle (nett og papir) og sosiale medier, avdekker vi hvordan virksomheten blir framstilt. Medieovervåking er en selvsagt tjeneste når det gjelder omdømmeprosjekt. Det er også nyttig for å kunne følge et spesifikt tema i nyhetsbildet - enten det er en nylansering eller en krise. Medieovervåking og medieanalyse gir godt grunnlag for å måle og styre informasjonsarbeidet.
∧ Tilbake til toppen