Analyse og strategi

Grundig analyse og en solid strategi er en forutsetning for å kunne skape engasjerende, tydelig og effektiv kommunikasjon som blir lagt merke til i målgruppen og som bidrar til å nå målsettingene dine.
Derfor starter våre arbeidsprosesser alltid med å skaffe oss innsikt i alle relevante forhold som kan bidra til at vi forstår problemstillingen og utfordringene dine best mulig.

  • Hva vet vi om din virksomhet og deres produkter/tjenester?
  • Hva vet vi om målgruppene dine - eksisterende og potensielle kunder. Hva driver de med, hvordan er hverdagen deres, hva er de opptatt av?
  • Hva vet vi om bransjen og konkurrentene vi må forholde oss til?

Vi gjør research i tall og fakta fra markedsundersøkelser og analyse av digital trafikk. Vi ser også på meninger, oppfatninger og trender eller strømninger som kan være av betydning. Alt dette gir grunnlag for å spisse utfordringer og målsettinger, for å finne felles interessepunkter mellom oss som avsender og de aktuelle målgruppene. På bakgrunn av dét kan vi gjøre gode og kreative, strategiske valg for det videre kommunikasjonsarbeidet. 

Kommunikasjonsstrategi 

En stor del av vår arbeidshverdag handler om å bistå kundene våre med å utvikle solide kommunikasjonsstrategier og -planer som effektivt skal bidra til at målene for kommunikasjonsarbeidet nås, enten vi bistår med enkeltkampanjer eller lang tids kommunikasjonsarbeid over flere år.

Vi erfarer at de beste strategiene blir til når vi blir godt kjent med kundens virksomhet, når vi virkelig forstår kunder og målgrupper. Med en god forståelse i bunn, evner vi å få øye på de viktigste mulighetene og utfordringene din virksomhet har. Hvis man i tillegg evner og tør å utnytte stadig nye muligheter for synlighet og kanalvalg, ligger det meste til rette for å få maksimal effekt av de ressursene din bedrift har til rådighet. Det viktige er en rød tråd gjennom hele prosessen, slik at vi sikter oss inn mot et endelig mål som skal gi merverdi for din virksomhet. 

Utvikling av merkevarestrategi, styring av omdømme eller stedsutvikling?

TIBEs rådgivere og kreatører har bred strategisk kompetanse og erfaring, og arbeider med prosjekter av ulik karakter, det være seg utvikling av merkevarestrategier og merkeplattformer, strategier for styring av virksomheters omdømme, markedsstrategi for nyetablerte virksomheter eller prosjekter som omhandler utvikling av lokalsamfunn.

Kontakt oss gjerne for bistand innen analyse og strategi.
∧ Tilbake til toppen