logo_aardal_utvikling.jpg

Årdal kommune

Strategisk næringsplan

TIBE har bistått Årdal kommune ved Årdal Utvikling med tung rullering av Strategisk Næringsplan 2017-2020. I prosessen har vi brukt 10-punktsmodellen, en metodikk for kreativ og strategisk næringsutvikling.
Årdal kommune
logo_aardal_utvikling.jpg
∧ Tilbake til toppen