Sitwell.png

SitwellRajo

Logo for SitwellRajo

Møbelprodusentene Sitwell i Stordal og Rajo på Ikornnes går sammen i et felles salgsselskap som har fått navnet SitwellRajo AS. Vi har laget ny logo for de tradisjonsrike møbelprodusentene, og ny brosjyre og nettside er på trappene.
SitwellRajo
Sitwell.png
Sitwellrajo-st__ende.png
∧ Tilbake til toppen