Miljøansvar i praksis

Vi i TIBE Reklamebyrå er stolte og glade over at vi atter en gang er resertifiserte Miljøfyrtårn.

IMG_2035_bw.jpg

Kvalitet- og miljøstyringssystemer

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårnarbeidet er en kontinuerlig prosess, der bevisstgjøring og arbeid for stadig forbedring er sentralt. For oss i TIBE er sertifiseringen et flott utgangspunkt til å være en bidragsyter for et godt miljø, og vi er nå resertifisert for 3 nye år. 

For å bli Miljøfyrtårn har vi gjort en grundig miljøanalyse i bedriften, og laget handlingsplaner for å innfri bransjekravene innenfor arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall- og utslippshåndtering, transport og estetikk. 

∧ Tilbake til toppen