Best i klassen med digital årsrapport

I samarbeid med TIBE har Molde kommune for første gang gitt ut digital årsrapport. Arbeidet ble belønnet med Farmandprisen for beste årsrapport!

aarsrapport_molde_kommune.JPG


Farmandprisen er en prestisjefylt pris som har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955. Molde kommune har gjort det bra i konkurransen de siste årene, og med årsrapporten for 2014 gikk kommunen altså helt til topps i klassen beste kommune/fylkeskommune.

Utnytter nettets muligheter

I juryens begrunnelse heter det blant annet at man har behersket overgangen fra papir til digital rapport på en meget god måte, at man utnytter nettets muligheter, blant annet ved å inkludere videosnutter som et virkemiddel for å kommunisere både den politisk og administrative ledelsens budskap og prioriteringer.

Enkel navigering

Videre berømmes rapporten for å ha en hensiktsmessig struktur, enkel navigeringsfunksjon mellom kapitlene, samtidig som det er enkelt å hoppe mellom de ulike kapitlene i rapporten via hovedmenyen. At det er en overordnet hovedmeny og en tydelig og klar inndeling innenfor de ulike kapitlene, gjør at brukerne enkelt kan navigere fram til ønsket informasjon, mener juryen.

Belønnet med pris

- Molde kommune valgte å gå over til en digital årsrapport fra 2014. Etter konkurranse var det Tibe AS som ble valgt ut som leverandør av teknisk løsning og plattform. Bakgrunnen for at Molde kommune valgte å gå over til en digital årsrapport var blant annet eget vedtak om at kommunale sakspapirer kun skal  være digitale, nye presentasjonsmetoder og at vi ønsket å gjøre årsrapporten mer tilgjengelig for kommunens innbygger og andre eksterne interessenter. Sammen med Tibe AS klarte vi å få bygd opp en ny, digital årsrapport for året 2014. Molde kommune ble belønnet med Farmandprisen for beste kommunale/fylkeskommunale årsrapport, sier økonomisjef i Molde kommune, Kurt Magne Thrana.

- Det er artig å være med på et prosjekt der kunden tør å tenke innovativt og nytt, så dette har vært spennende, sier Stine Strande, som har vært prosjektleder hos TIBE. 

- Ved at rapporten er digital sparer man også penger, og det gjør at prosjekt som dette interessant for mange - både kommuner og private virksomheter, sier Strande.

∧ Tilbake til toppen