Synder du i sosiale medier?

Når kan man legge ut bilder av andre personer i sosiale medier? Kan man dele informasjon om andre? Hva med bilder av barn? Mange er usikre på hva som er lov å dele i sosiale medier, vi gir deg en kort oppsummering. 

Some.jpg

Foto: iStock.

    

I Norge er det hovedsakelig straffeloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og åndsverksloven som setter de klareste grensene for hva som er tillatt å dele i sosiale medier. Det finnes også ulike retningslinjer for ulike typer innhold, nedenfor følger en kort oversikt:

Bilder og film av andre

Den vanligste feilen som blir gjort i sosiale medier er å dele bilder av andre, uten deres tillatelse. Når du skal dele bilder eller film på nett må du forholde deg til både åndsverkloven og personopplysningsloven. Du må også vurdere om det er etisk riktig å publisere bildene. Dersom du skal publisere et bilde i sosiale medier der en eller flere andre personer er avbildet, må du ha samtykke fra den eller disse personene. Dersom du har fått tillatelse fra personen det gjelder, kan denne personen trekke sitt samtykke når som helst og du må da fjerne bildet med en gang. 

Bilder som omtales som "situasjonsbilder" kan derimot publiseres uten samtykke fra de avbildede, dersom selve situasjonen eller aktiviteten er hovedmotivet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, et 17.mai-tog eller lignende. Det er selvsagt avgjørende at disse bildene er harmløs og ikke krenker de avbildede på noen slags måte. Det kan ofte være vanskelig å vurdere hva slags bilde man faktisk sitter med, og en viktig hovedregel er at man derfor alltid bør be om tillatelse til å publisere det aktuelle bildet. Dette gjelder uansett om bildene publiseres i sosiale medier, på en blogg, på en hjemmeside eller andre nettsider. Dette gjelder også dersom bildene deles i lukkede grupper, for eksempel i Facebook-grupper med flere medlemmer.

Bilder av barn

Et veldig viktig punkt er bilder av barn, her er det viktig å være ekstra forsiktig. Det er ulovlig å legge ut bilder av andres barn i sosiale medier uten tillatelse. Dersom du ønsker å dele et bilde av barn under 15 år, eller av andre som ikke kan gi samtykke selv, må du først få tillatelse fra foresatte eller eventuelle verger. Det kan også være lurt å spørre barnet selv, dersom de er gamle nok til å forstå situasjonen, da lærer de at man alltid må spørre om lov før man publiserer bilder av andre mennesker. 

Fotografens rettigheter

Det er fotografen som har enerett til å lage kopier av bilder og eventuelt gjøre bildene offentlige, for eksempel å publisere bildene i sosiale medier. Dette gjelder alltid, med mindre fotografen har gitt andre tillatelse til å publisere bildet. I tillegg har fotografen alltid krav på å bli kreditert for sine bilder. Dette vil si at i alle sammenhenger hvor bildet gjøres tilgjengelig for allmennheten eller det lages kopier av bildet, så skal det klart og tydelig fremgå hvem som er fotografen. For å dele et bilde i sosiale medier må du altså ha samtykke fra både fotografen og personene som er avbildet.
15133842_10154704482547698_2057011280_o.jpg

Foto: iStock.

Når bildet ikke er ditt

Å kopiere bilder som allerede er publisert på internett eller i sosiale medier, er dessverre veldig vanlig. Husk at du kan ikke kopiere et bilde uten å spørre om tillatelse først. Alt som ligger ute på nett er regulert av lover, og det meste er regulert av åndsverkloven. Ta kontakt og spør om lov til å bruke bildet. Det samme gjelder tekster og annet innhold.

Deling av privat informasjon

Når man deler bilder eller informasjon om andre personer skal man alltid vite at den andre personen er informert først. Etter reglene om privatlivets fred kan man ikke dele private opplysninger om identifiserbare personer. Alle som publiserer bilder eller andres personopplysninger på nett må forholde seg til personopplysningsloven. Å dele privat informasjon om andre er ikke lov, og dersom du ønsker å dele annen informasjon er hovedregelen også her at du må spørre om tillatelse først. 

Dette må du huske

- Dersom mer enn 50 personer kan se din lukkede Facebook-profil blir dette etter loven betegnet som offentlig. Det samme gjelder lukkede grupper over et visst antall medlemmer. - Når man deler noe på internett er man selvstendig ansvarlig for det innholdet man deler. Man tenker gjerne "jeg bare deler," men personen som la ut informasjonen i utgangspunktet kan ha berettiget grunn, uten at den som deler har det. 

Husk også at de ulike sosiale mediene har ulike retningslinjer, og at hva som er lov og ikke kan variere fra medium til medium. Advokat Jan Sandtrø og Teknologirett.no har satt opp en oversikt over vilkårene til de mest populære sosiale mediene HER.

Sist, men ikke minst, husk å bruke sunn fornuft. 
∧ Tilbake til toppen